IPN-logo
INSTYTUT PROFILAKTYKI NATURALNEJ
INSTITUTE OF NATURAL PROPHYLAXIS
w Radomiu
Strona główna | O nas | Kontakt

Instytut

Historia współczesnej irydologii ma ponad sto lat. Jak każda dziedzina działalności człowieka, w tym też naukowo-badawcza, przechodziła ona różne etapy rozwoju.

Obszar jej zainteresowania jest na pozór bardzo ograniczony, bowiem rozciąga się tylko na oko ludzkie. Jednak rozumienie irydologii zmieniało się na przestrzeni lat.

Mimo swoich licznych ograniczeń i niedoskonałości, jest bardzo atrakcyjną metodą oceny stanu zdrowia, tanią w zastosowaniu, ale nigdy nie jest i być nie może konkurencyjną w stosunku do badań klinicznych.

Dzisiaj pod pojęciem irydologii należy rozumieć metodę pozwalającą dokonać wstępną ocenę stanu zdrowia człowieka na podstawie analizy oka. Nie może być jednak jedyną w oparciu, o którą takiej oceny dokonujemy. Pozwala natomiast ukierunkować, w razie potrzeby, dalsze postępowanie diagnostyczne w rozumieniu medycznym.

Irydologia nie jest „wróżeniem z oczu”, choć wielu chciałoby ją z różnych powodów do takiej roli sprowadzić. Opiera się ona przede wszystkim na doświadczeniu, które uwzględnia obserwację i analizę zmian zachodzących w strukturze tęczówki oraz zmian barwnych.

Jak w każdej nauce, tak i w tym przypadku, wypracowana została oryginalna terminologia, którą posługują się fachowcy w tej dziedzinie. Dyskusje teoretyczne są w tym miejscu mało przydatne. Warto zacytować bardzo trafną wypowiedź lekarza francuskiego, dr Philippe Madre, który pisząc o irydologii stwierdził: „Zjawisko to jest oparte na doświadczeniu i nie może być odparte ani przez naukę, która niecierpliwie chce mieć dowody, ani przez teologię, która zanadto obawia się «nadprzyrodzonego niebezpieczeństwa»”.

Znaki irydologiczne stanowią rodzaj kodu, którego umiejętne rozszyfrowanie warunkuje prawidłową ocenę stanu zdrowia człowieka. W ich interpretacji istnieją jednak pewne utrudnienia. Jednym z nich jest to, że określony znak może mieć kilka znaczeń. Innym, że nie wszystkie zmiany obserwowane na tęczówce oka wskazują na aktualnie istniejące schorzenie. Wiele z nich obrazuje często skłonności do określonych zachorowań, bowiem są znakami wrodzonymi lub dziedziczonymi. Oddzielnym zagadnieniem są miejsca pojawiania się znaków. Szczególnie dotyczy to zmian barwnych. Stąd specyficzny podział znaków irydologicznych, który uwzględnia zmiany mające odniesienie do określonego narządu, ale nie projektujące się w obrębie jego pola refleksowego.

Mimo tych nielicznych trudności, irydologia jest skuteczną metodą oceny stanu zdrowia człowieka. Jej krytyka z jaką niekiedy się spotkamy, może wynikać z niezrozumienia samej metody, braku doświadczenia w jej stosowaniu lub może być konsekwencją starania się zaszeregowania jej w teoriach, w których nie można tego uczynić. Innym powodem do jej negatywnej oceny jest fakt, że sama nazwa pojawia się na różnego rodzaju afiszach propagujących różnorakie jarmarki. Niestety, brak odpowiedzialności prawnej za takie postępowanie pozwala na umieszczanie irydologii w miejscach, gdzie nie ma dla niej miejsca. Irydologii nie można nauczyć się na tygodniowych kursach.

Aby uniknąć tych wszystkich nieporozumień i uprzedzeń polecamy Państwu profesjonalne szkolenia z zakresu irydologii, których terminy ustalamy na dany rok bieżący.